Fizyoterapist M. Göksu Orak   

İçerik

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Nedir?

Geçmişi Hipokrat zamanına kadar gitmektedir. O zamanlarda masaj, manuel terapi ve hidroterapi teknikleri uygulanmıştır. Günümüze kadar süre gelen bu teknikler zamanla gelişmiş ve bilimselleşmiştir.

Hareket bozuklukları başta olmak üzere birçok sağlık sorunuyla ilgili kanıta dayalı uygulamalar ışığında gelişmiş teknikler kullanılarak hasta bireylerin değerlendirme, tedavi ve takipleri yapılır.

Değerlendirme ile elde edilen verilere uygun olarak ısı ajanları, hidroterapi yöntemleri, elektroterapi ajanları, manipulatif tedavi yöntemleri ve farklı egzersiz yaklaşımları fiziksel tıp ve rehabilitasyonda kullanılan çeşitli yöntemlerdir. İlaçlı tedavi yanında rehabilitasyon sürecini hızlandırmak için de bu teknikler kullanılır.

Vectors created by Freepik