Fizyoterapist M. Göksu Orak   

İçerik

Fizyoterapist Kimdir?

Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olmuş kişilere verilen unvandır. Eğitim süresi 4 yıldır. Fizyoterapist, hastalık durumları dışında kişilerin fiziksel aktivitelerini düzenlemek ve hareket kabiliyetini arttırmak için mesleğiyle ilgili ölçüm ve testleri yaparak kanıta dayalı, koruyucu ve geliştirici protokolleri belirler, planlar ve uygular. (6225 sayılı kanun madde 9- 26.04.2011)

Vectors created by Freepik