Fizyoterapist M. Göksu Orak   

İçerik

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonun Uygulama Alanları Nelerdir?

Kardiorespiratuar

Kalp veya akciğer hastalığı olan yada hastalık riski bulunan bireylerde koruyucu, rehabilitatif, destekleyici rol alır. Hastaların cerrahiye hazırlanması ve cerrahi sonrası iyileşme sürecine destek olmasının yanı sıra yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik egzersiz planlaması yapar.

Kanser, Palyatif bakım, Lenfödem

Kanser tedavisi alan hastaların yorgunluk, ağrı, kas ve eklem sertliği, çabuk yorulma gibi sorunlarının önlenmesi ve tedavisini içeren yaklaşımlar geliştirir.

Kontinans ve kadın/erkek sağlığı

Erkeklerde, kadınlarda ve çocuklarda inkontinans ve pelvik taban disfonksiyonunun önlenmesi ve tedavisi üzerine çalışır. Ayrıca hamilelik, doğum-doğum sonrası bakım, emzirme, menapoz, mesane-bağırsak sorunları, prostat kanseri gibi alanlarda çalışır.

Halk sağlığı

Özellikle ileri yaştaki bireylerde görülen osteoporoz, düşmeler, inkontinans gibi sorunların mücadelesinde eğitimler verir.

Muskuloskeletal

Boyun ve bel ağrısı gibi kas iskelet sistemi sorunlarında önleme ve tedavi ile birlikte bu sorunların altında yatan sebeplerinin incelenmesi, bunlara yönelik çözümler üretilmesini; yaralanmaların önlenerek, egzersiz programı ve diğer yöntemlerle mobilitenin desteklenmesini sağlar.

Nöroloji

İnme, Parkinson hastalığı, MS gibi hastalıklarla yada travmatik olarak beyin veya spinal kord hasarı olan kişilerde hareketin desteklenmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlar.

Ortopedi

Osteoartrit, romatoid artrit, amputasyon, TDP, TKP, kırık, kas yaralanmaları gibi akut yada kronik ortopedik sorunların mücadelesi ve önlenmesi ile cerrahi öncesi ve sonrası hasta takipleri ile hastanede kalış süresinin kısalmasında hastalara yardımcı olur.

Mesleki sağlık

İşçi sağlığının desteklenmesi, işyerindeki güvenlik risklerinin azaltılması, işe geri dönüşün sağlanması konularında destek sağlar.

Pediatrik (bebek/çocuk)

Gelişim basamaklarını takip ederek, bebek ve çocuklardaki oturma, yürüme ve diğer yetersizliklerin giderilmesini; aile eğitimi ile rehabilitasyonun gündelik yaşama entegre edilmesini amaçlar.

Sporcu sağlığı

amatör yada profesyonel spor yapanlarda meydana gelebilecek spor yaralanmalarının önlenmesi, tedavisi ve takibini yapar.

Ağrı

Ağrı yönetimi ve ağrının yol açtığı fonksiyon kayıplarının giderilmesini; Sağlık ve sosyal çalışma profesyonelleri ile birlikte çalışarak psikososyal risk faktörlerinin belirlenmesi ve ağrının kronikleşmesinin önlenmesini amaçlar.

Alternatif tedavi yöntemleri

Vectors created by Freepik